20/11/2020 16:44
Xem với cỡ chữ

Thảo luận cách quản lý rủi ro cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ hiệu quả

Bộ Tài chính tổ chức loạt hội thảo chuyên đề về “Quản lý rủi ro cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ” diễn ra trong 2 ngày 19-20/11. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Khung cải cách công tác quản lý nợ tổng thể của Bộ Tài chính trong trung hạn.
Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý nợ công được tăng cường chú trọng và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu củng cố tài khóa, quản lý chặt chẽ nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách từ hoạt động cấp bảo lãnh Chính phủ, và vay nước ngoài về cho vay lại…Các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong giới hạn trần nợ được Quốc hội phê chuẩn và giảm dần qua các năm, góp phần bồi đắp dư địa chính sách tài khóa để ứng phó hiệu quả với các cú sốc vĩ mô như Việt Nam đối mặt trong năm 2020. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý nợ cần cải cách như thế nào để một mặt đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện Việt Nam có những thay đổi căn bản, mặt khác tiến dần đến thông lệ tốt của quốc tế.
Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong 5 năm tới, các khoản vay ODA sẽ giảm dần, tiến đến kết thúc, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn vay dài hạn, ưu đãi cho đầu tư. Thay vào đó, Chính phủ cần huy động các khoản vay mới với điều kiện kém ưu đãi hơn nhiều, sát với thị trường để bù đắp thiếu hụt cho cân đối ngân sách, đầu tư công trung hạn, cũng như cho vay lại đối với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.
Đối với vốn vay được Chính phủ bảo lãnh, trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới. Hội thảo Quản lý rủi ro cho vay lại vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ lần này tham vấn ý kiến của 4 nhóm cơ quan đơn vị là các chuyên gia IMF; các cơ quan quản lý Việt Nam; các ngân hàng trung gian cho vay lại và các doanh nghiệp được Chính phủ cho vay lại và được cấp bảo lãnh.
Thanh Hương theo chinhphu.vn
Tìm theo ngày :